MISSIE EN VISIE (of: taak en uitgangspunt)

Missie
Onze schoolvereniging biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs, dat op de Bijbel gefundeerd is. Zo bereiden we onze leerlingen voor op een plek in de maatschappij van de toekomst.

Visie
In onze visie is ieder kind van waarde en een uniek schepsel van God. Binnen ons onderwijs besteden we niet alleen aandacht aan het overdragen van kennis. We zetten ons ook in om de kinderen hun gegeven talenten te laten ontdekken. We bieden passend, thuis nabij-onderwijs en werken daarin samen met de ouders, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Elk kind krijgt mogelijkheden aangeboden zich te ontwikkelen naar voor hem of haar passend vervolgonderwijs. Zo bereiden zij zich voor op zelfstandige en volwaardige deelname aan de samenleving.

Kernactiviteiten
De kernactiviteiten van CBS Molenwaard zijn:
1. kennisontwikkeling;
2. vorming en ontwikkeling in sociale en creatieve vaardigheden en persoonlijkheid van de leerling tot zelfstandige (volwassen) mensen;
3. de kinderen bekendmaken met het Evangelie van Jezus Christus. Wij geloven dat het leren en leven vanuit de waarden, uitgangspunten en verworvenheden van het christelijk onderwijs zegenrijk zijn voor iedereen.

Wij geloven dat onderwijs een enorme betekenis heeft in levens van kinderen. Onze medewerkers zijn van grote waarde voor het onderwijs. We zetten ons in om een goede en betrokken werkgever te zijn. En om een inspirerende werkomgeving te creëren met ruimte voor groei voor onze medewerkers.