Toezichthoudend bestuur

Onze scholenvereniging CBS Molenwaard heeft een toezichthoudend bestuur (het TB).
Het TB is het bevoegd gezag van de school, samen met de directeur-bestuurder mw. P. den Haan. Ze dienen verantwoording af te leggen voor en toezicht te houden op het gevoerde beleid aan de leden van de vereniging en aan de overheid.

Het TB wordt gekozen uit de leden van de vereniging en is zo samengesteld dat er expertise aanwezig is op verschillende gebieden. Te denken valt aan huisvesting, onderwijs, identiteit en financiën.

Het TB bestaat uit de volgende personen:
Dhr. T. Klok (voorzitter)                                                              
Dhr. C. Hakkesteegt (penningmeester)  
Dhr. E. van den Heuvel
Mevr. J. van Kranenburg
Dhr. T. den Hartog

Heeft u een vraag aan het bestuur? Dan kunt u een e-mail sturen naar secretaris.smdb@cbsmolenwaard.nl.

In 2019 is er een onderzoek uitgevoerd door de inspectie. Hieronder vindt u het verslag van de inspectie.

Inspectierapport 2019