Onze zorg voor uw kind

Zorg op maat

Op de scholen van CBS Molenwaard staat de ontwikkeling en het welzijn van ieder kind centraal. We kijken daarbij naar het intelligentie-niveau, de belevingswereld en de kwaliteiten en talenten van een kind. We sluiten daar met ons onderwijs op aan. Dat kan door kleine aanpassingen in de groep (denkt u aan het gebruik van een koptelefoon), door extra ondersteuning (bijvoorbeeld extra lezen met een hulpouder of onderwijs assistent) of door meer uitdaging (Levelwerk). Door ons brede zorgaanbod willen we ieder kind motiveren om te leren en zichzelf uit te dagen. Met ons lesaanbod op verschillende niveaus sluiten we al goed aan bij de kinderen. Daarnaast bieden we zorg op maat wanneer dat nodig is.

Onder het kopje Onze zorg voor uw kind vindt u informatie over de volgende onderdelen:
DoeSaam
Dyslexie
Dyscalculie
LeerSaam/Levelwerk
Passend Onderwijs (in samenwerking met Driegang)
Versnellen