Schoolvereniging CBS Molenwaard

Wie zijn wij?
Schoolvereniging CBS Molenwaard is een vereniging van drie christelijke basisscholen in de gemeente Molenlanden.  Iedere school heeft zijn eigen sfeer en profiel. Overkoepelend wordt er gewerkt vanuit één missie en visie. Kort gezegd houden die in dat we ernaar streven om ieder kind het onderwijs en de aandacht te geven die het nodig heeft, vanuit het idee dat ieder kind uniek en door God gezien en geliefd is. Door middel van per school gekozen kernwaarden wordt gewerkt aan deze missie en visie. Meer over de individuele scholen en hun kernwaarden is te vinden via hun websites:

- CBS Eben-Haëzer Groot-Ammers
- CBS Rehoboth Groot-Ammers
- CBS Eben Haëzer Nieuwpoort

Leiding en Toezicht
Deze drie scholen hebben een directeur-bestuurder, mw. Petronella den Haan.
Daarnaast heeft iedere school een locatiedirecteur.
De vereniging heeft een toezichthoudend bestuur dat bestaat uit leden van de schoolvereniging.

Post
Postadres bestuur CBS Molenwaard:
Irenestraat 140
2964 BL  Groot-Ammers
E: secretaris.smdb@cbsmolenwaard.nl
Kvk 51388863

Meer informatie
Via de buttons boven in de menubalk kunt u doorklikken naar meer informatie over onze schoolvereniging, het bestuur, de GMR, identiteit en andere bovenschoolse zaken.