Jaarverantwoording Toezichthoudend Bestuur

CBS Molenwaard heeft een Toezichthoudend Bestuur dat onder andere de jaarverantwoording verzorgt. Hieronder vindt u de jaarverslagen van onze Vereniging.

Als u lid bent van onze Vereniging, wordt u jaarlijks uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden de jaarrekening en het jaarverslag gepresenteerd en uitgelegd. Daarnaast is er mogelijkheid uw vragen te stellen aan de penningmeester.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020