Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs! Ook kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben. De overheid wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school in
de buurt kunnen gaan. Zo hebben zij de beste kansen op een vervolgopleiding en
meedoen in de samenleving.

Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal (basis)onderwijs. Per
kind wordt bekeken wat de meest passende onderwijsplek is. Passend onderwijs is
de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning.
Dit kan vorm krijgen in bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal,
hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend
onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De
scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze
ervoor zorgen dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past. Onze school
maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Driegang, Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem,
telefoonnummer 06 – 10 988 522. E-mail: info@driegang.nl

Voor meer informatie over passend onderwijs verwijzen we u naar onze schoolgidsen van onze
scholen. Die kunt u vinden op de website van de school (zie homepagina).