Het bestuur wordt gekozen uit de leden van de vereniging. Dit bestuur is het bevoegd gezag van de school. Ze dienen verantwoording af te leggen voor het gevoerde beleid aan de leden van de vereniging en aan de overheid.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:
Dhr. A. Duizer (voorzitter dagelijks bestuur)
Dhr. A. Korevaar(secretaris)
Mevr. R. Buijserd

Het toezichthoudend bestuur
Dhr. T. Klok (voorzitter toezichthoudend)                                                              
Dhr. E. van den Heuvel (penningmeester)  
Mevr. S. van der Meer
Mevr. G. Zwanenburg

Momenteel zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden per het volgend schooljaar. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de pagina 'vacatures'.


Financieel jaarverslag 2017


Financieel jaarverslag 2018

Inspectierapport 2019