Het bestuur; zij worden gekozen uit de leden van de vereniging. Dit bestuur is het bevoegd gezag van de school. Ze dienen verantwoording af te leggen voor het gevoerde beleid aan de leden van de vereniging en aan de overheid.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Dhr. F. de With (voorzitter)
Mevr. S. van der Meer (secretaris)
Dhr. O. Hillers (penningmeester)
Dhr. E. Baelde
Dhr. A. Duizer
Mevr. J. van den Berg
vacature
Dhr. F. Duel