Het bestuur wordt gekozen uit de leden van de vereniging. Dit bestuur is het bevoegd gezag van de school. Ze dienen verantwoording af te leggen voor het gevoerde beleid aan de leden van de vereniging en aan de overheid.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Dhr. E. Baelde (voorzitter toezichthoudend)                                                              
Mevr. S. van der Meer (secretaris)
Dhr. E. van den Heuvel (penningmeester)
Mevr. J. van den Berg
Dhr. F. Duel  
Dhr. A. Duizer (voorzitter dagelijks bestuur)
Dhr. A. Korevaar
Mevr. G. Zwanenburg


Financieel jaarverslag 2017